Individuella lösningar, individuell support

Hos Rowa står kunderna i fokus, från planeringsstadiet på plats, genomgång av projektet med en expert från teamet, till kundsupport efter installationen.

Rowas automationslösningar består inte enbart av tekniskt avancerade lagrings- och utlämningssystem. Det viktiga är hur systemet kan förbättra de dagliga rutinerna på ett apotek.

Genom sina tjänster garanterar Rowa kundspecifika och tillförlitliga lösningar, som uppfyller alla krav. Före, under och efter installation kan apotekare få tillförlitliga expertråd och support.