Sekretesspolicy

Sekretesspolicyerna som beskrivs nedan, tillsammans med våra villkor för användning, utgör grunder för hur vi behandlar dina personuppgifter. Carefusion Sweden, som är en del av CareFusions företagsgrupp respekterar onlinebesökarnas rätt till integritet.

Den personliga information Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in information på eller via den här webbplatsen som kan identifiera dig personligen endast om du lämnar sådan information frivilligt. Personuppgifterna kan innefatta ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla den information och/eller de tjänster vi erbjuder dig. Vi kan även dela med oss av dina personuppgifter till bolag inom CareFusions koncern vilka kan finnas i andra länder där lagstiftningen om skydd för personuppgifter kanske inte motsvarar de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I samband med försäljning av ett eller flera av våra varumärken eller en del av verksamheten till ett annat företag förbehåller vi oss rätten att överföra dina personuppgifter till en ny ägare. I alla de här fallen kommer vi emellertid att vidta rimliga åtgärder för att hjälpa till att skydda dina personuppgifter. Vi delar bara med oss av dina personuppgifter under villkor som kräver att mottagarna skyddar rätten till integritet och säkerhet för din personliga information.

Med undantag för vad som anges i den här sekretesspolicyn eller följer av lag, delar vi inte med oss av dina personuppgifter till någon annan tredje part om vi inte har ditt tillstånd eller om du inte meddelades om den rutinen när vi samlade in dina personuppgifter.

Information som inte är personuppgifter

All information som inte är personuppgifter, meddelanden och material som du skickar till den här webbplatsen eller till oss via e-post är icke-konfidentiell. Vi har frihet att använda och återge all sådan information efter eget gottfinnande och för vilka ändamål som helst. Vi har uttrycklig frihet att använda eventuella idéer, koncept, kunskap eller teknik som ingår i sådan information för vilka ändamål som helst, t.ex. utveckling, tillverkning eller marknadsföring av produkter. All information som du skickar till den här webbplatsen måste vara sanningsenlig, får inte kränka andras rättigheter och måste vara lagenlig.

Cookies

I likhet med många andra företag använder vi "cookie"-teknik, vilket innebär att våra servrar lägger särskilda koder i en besökares dator. Den här informationen hjälper oss att fastställa det totala antalet besökare på webbplatsen på fortlöpande basis samt typ av Internetläsare (t.ex. Netscape Navigator eller Internet Explorer) och operativsystem (t.ex. Windows eller MacIntosh) som besökare använder. Informationen används för att förbättra dina onlinebesök. Under inga förhållanden använder vi den här informationen för att identifiera besökare personligen eller göra korsreferenser mellan informationen och någon typ av personlig information som du frivilligt lämnar på eller via den här webbplatsen. Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera den inställning i webbläsaren som ger dig möjlighet att vägra ta emot cookies. Om du väljer den här inställningen kanske du dock inte kan få tillgång till vissa delar av webbplatsen.

Säkerhet

Vi vidtar fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig, obehörig eller olaglig åtkomst, obehörig kopiering, användning, bearbetning, avslöjande, ändring, överföring, förlust eller förstörande. Vi har utvecklat säkerhetspolicyer för att garantera integritet för de uppgifter vi har samlat in om dig och vi begränsar åtkomsten till denna information. Våra webbservrar omfattas också av höggradig säkerhet och vi övervakar serversäkerheten regelbundet för att förhindra säkerhetsbrott.

Tillgång till dina personuppgifter och korrigeringar

Du har rätt att begära en kopia av den information som vi har om dig. Du kan få en kopia av sådana personuppgifter genom att skicka e-post till enquiries@carefusion.com, använda vårt formulär eller skriva till oss på 314 Carefusion Sweden AB. Du har rätt att begära sådan information avgiftsfritt en gång per år. I övrigt kan vi ta ut en liten avgift för den här tjänsten.

Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan be oss korrigera eller ta bort information som du anser vara felaktig.

Ändringar av den här sekretesspolicyn

Vi kan ändra den här policyn när som helst efter eget gottfinnande och alla ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering av ändringarna på den här webbplatsen. Om vi inte specifikt uppger något annat, gäller policyn bara den här webbplatsen och våra onlineaktiviteter och inte våra offlineaktiviteter. Utan ditt samtycke kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in.

Andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Den här sekretesspolicyn gäller bara för den här webbplatsen. När du länkar till andra webbplatser bör du läsa respektive sekretesspolicy.

Marknadsföring

Du får bara marknadsföringsmeddelanden från oss om du har godkänt att få sådan information. Varje enskilt marknadsföringsmeddelande via e-post som vi skickar ger mottagarna chansen att enkelt avregistrera sig från framtida marknadsföring. Du har rätt att när som helst stoppa oss från att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte kan du kontakta oss på adressen nedan.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha mer information om våra rutiner för onlinesekretess kontaktar du: Kontaktinformation för Sverige