Rowa Vmotion®. Virtuell produktöversikt.

Moderna apotek satsar inte bara på automatisering i varulagret. Även inom produktöversiktsområdet finns det potential när det gäller att presentera läkemedel och produkter på ett överskådligare och modernare sätt och samtidigt sänka kostnaderna.

 

I stället för att titta på fysiska förpackningar i hyllorna ser kunderna receptfria läkemedel och övriga apoteksprodukter på stora bildskärmar. Skärmarna styrs med pekfunktioner och är kopplade till Rowas lagersystem. Det preparat kunden väljer genom att peka hämtas sedan automatiskt från lagret och transporteras till försäljningsdisken.

Därmed har apoteken möjlighet att utforma sin läkemedels- och produktexponering på ett helt nytt sätt. Bildskärmarna ger alltid ett rent och välfyllt intryck och den fysiska lagerhanteringen är inte längre nödvändig. Samtliga indikationer kan visas på alla skärmar med svepgester. De kan utformas utifrån kategoristyrningsmallar (Category Management) som kan anpassas till apotekens behov.

Även den virtuella bestyckningen sker enkelt och flexibelt via en molnbaserad webbportal så att bilderna kan anpassas exempelvis efter tider och väder. Ytterligare innehåll som videoklipp eller annat reklaminnehåll kan infogas individuellt. Manövreringen sker från valfri internetansluten terminal och flera butiker eller en kedja kan på så sätt styras centralt.