Produktalternativen från Rowa. Ännu mer individuell kapacitet

Det finns många alternativ för extra utrustning som höjer automatiseringsgraden hos ett intelligent logistikcentrum från Rowa – exakt anpassat efter apotekets behov på plats.

Inget är så varaktigt som förändringar

Det gäller i dag framför allt för apotek. Rowa lagrings- och utlämningssystem garanterar framtida säkerhet i dessa osäkra tider. Tack vare utformningen i moduler går det vid behov snabbt att utöka systemet eller förse det med praktiska tillbehör. Anläggningar från Rowa anpassar sig utan problem efter ändrade behov, oavsett om det rör lokalen eller kunderna. Detta tack vare olika produktalternativ som är utprovade och passar in i apotekslokalen. På så sätt blir arbetet på apoteket ännu smidigare och lönsammare.