Rowas® system.
Individuell, intelligent lagerhållning för apotek

Automatiserad lagring från Rowa är den perfekta lösningen för varje kundkrav. Tack vare anläggningens modulära konstruktion kan den snabbt och ändamålsenligt utvidgas.

Mer samråd tid för dina kunder

 

Rowa lagrings- och utlämningssystem har under de senaste åren i grund och botten förändrat arbetsflödet i apoteken. I hela Europa drar uppfinningsrika apotekare fördel av modern, behovsplanerad lagerhållning: Mindre kapital binds upp, mera utrymme – och mycket mer ansikte-mot-ansikte-tid med kunder.

För att uppnå detta, erbjuder Rowa apotekare en serie av kompletterande system, anpassade till varandra, så att individuella Rowa-lösningar exakt uppfyller kraven på placering.