Rowa® automationssystem.
Effektiv automatisk lagring.

Kvalitet, tillförlitlighet och innovativa tekniker – det lovar mycket och har ett namn: Rowa automationssystem från CareFusion. Vi är marknadsledande i Europa för automatisk varuhantering på apotek med fler än 5 000 system i drift.

Redan från början var det vår önskan att våra produkter skulle underlätta apoteksarbetet och därigenom förbättra rådgivningen till kunder och patienter.

Vår lösning:

System som utför många enskilda uppgifter automatiskt och i bakgrunden. Effektivt arbete tack vare ett fast, översiktigt varulager och optimerade arbetsprocesser. Dessutom sparar du plats och tid som du kan ägna åt kunder och patienter.

Allt detta lägger vi in i begreppet lönsamhet. Första gången vi förverkligade denna idé var år 1997. Efter över 15 års erfarenhet och vidareutveckling kan vi erbjuda produkter som märkbart underlättar läkemedelshanteringen – från beställning och optimal förvaring till utlämning till kunden eller patienten.

En bra orsak att tänka vidare.

Sedan 2015 är Rowa en del av BD, ett ledande medicinteknikföretag som är verksamt i hela världen. 

Med Rowa-systemen kan vi erbjuda omfattande lösningar för läkemedelshantering på apotek och sjukhus runt om i världen: från apoteket till kunden eller från sjukhusapoteket till den enskilde patientens säng. Vår teknik bidrar till bättre kvalitet och högre säkerhet vid utdelning av läkemedel, samtidigt som processerna och arbetssättet blir enklare. Det tjänar du på. Och dina kunder!