Fördelar med automation

Speciellt i tider av ständigt ökande konkurrens och föränderliga lagkrav, är det viktigt att optimera rutinerna på apoteken, så att framtida intäkter kan bevaras och ökar. Automationen erbjuder här flera fördelar.

FÖRDELEN

Optimerad kostnadsstruktur och högre leveransförmåga

En automationslösning innebär inte bara att arbetet blir enklare, utan också att processerna blir smidigare.

FÖRDELEN

Mer tid för rådgivning när personalen kan använda sin tid optimalt

Ett automatiserat varulager innebär att du inte behöver springa ifrån kunderna. Det ger mer tid åt de verkligt viktiga uppgifterna som rådgivning och farmaceutisk vård.

FÖRDELEN

Bättre organisation och enklare processer

Enkla och okomplicerade processer underlättar arbetet för medarbetarna och innebär mindre bundet kapital.