En god idé har inga gränser.
Den kan alltid hävda sig.

Vi har vuxit tillsammans med våra kunder – tack vare deras krav och med deras förtroende. Vårt utbud omfattar i dag enskilda lagrings- och utlämningssystem och dessutom lösningar för läkemedelshantering. Trots denna ständiga vidareutveckling är det något som är sig likt efter alla dessa år, nämligen vårt anspråk att tillverka system som är ett stöd i det dagliga arbetet.

Kundernas krav är höga. Det är våra också.

Kundernas krav på våra produkter är en ständig drivfjäder för oss att tänka igenom varje idé en gång till och göra den ännu bättre. Och det är mot detta mål som våra 50 anställda specialister inom produktutveckling arbetar varje dag hos oss i Kelberg. Ända tills ett nytt system lever upp till kundernas förväntningar och marknadens krav.

Ett löfte med positiva efterverkningar.

Ett certifikat i sig säger inte mer än tusen ord, men det visar vad som står bakom vårt företag: Produkter som du kan lita på. Det är anledningen till att CareFusion nu har kunder i hela världen. Förtroende, kvalitet, service och god rådgivning känner inga gränser.

Våra Rowa automationssystem är certifierade enligt DIN ISO 9001:2008, garanterar ständiga förbättringsprocesser och står för en kundorientering och ansvarskänsla hos ledningen som är på allra högsta nivå. Vi är ett innovativt medicinteknikföretag och våra produkter och vår service uppfyller höga krav på kvalitet och kapacitet.

Alla dessa faktorer garanterar en frisk och bestående tillväxt. Eftersom du alltid kan räkna med oss är det tryggt att investera i våra produkter. Det är ett löfte vi gärna lever upp till, gång på gång.